گزارشات روزانه مربوط به کلاس اول / آموزگار: سرکار خانم اشفاق
 
دوشنبه 98/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم 
سلام خدمت دوستان عزیز .
فعالیت امروز :
ریاضی :تمرین های صفحه ی 129الی 132 توسط در کتاب انجام داده شد .
بخوانیم روخوانی از درس خروش خوش آواز .
مهارت خوانداری روان خوانی درس و استثنا ونشانه ج تمرین شد .
املا :در دفتر املا شماره 14 و 15 نوشته شد .
علوم : تدریس سرما وگرما با استفاده از فیلم .
ورزش توسط مربی مربوطه .
خدا نگه دار .
 

یک شنبه 98/11/27
به نام خداوند جان آفرین .
سلام خدمت دوستان عزیز .خدا قوت دوستان مهربان.
فعالیت امروز :
ریاضی:تمرین عدد نویسی با حروف تا عدد 20 .
شمارش 5تا 5تا و6تا 6تا .
بخوانیم :ایجادانگیزه برای واستثنا.در چه مواردی استثنا را بکار میبریم ،مشکلاتی که بطور استثنا 
پیش می آید مثل حیوانات دوسر ،مشکلات دست وانگشتان .
تدریس و استثنا وکلمات مربوطه نوشته شد .
روانخوانی از درس خروس خوش آواز و مهارت خوانداری .
بنویسیم :تمرین کلمات مخالف ورونویسی از کلمات و استثنا .
به امید اوقات خوش برای شما .

شنبه 98/11/19
سلام خدمت عزیزان ویاران مهربان 
فعالیت امروز :
دعا و نیایش وتمرین سرود .
بخوانیم :ارزشیابی از درس قبل ،تدریس نشانه (ل )وتمرین روخوانی وکتاب روان خوانی .
ریاضی:تدریس تم 18 وتمرین صفحه 121و122انجام داده شد .
تفکر تلاش :بخش ریاضی ،انجام تمرین صفحه ی 6و7
املای پای تخته تمرین شد .
خدا یار و نگه دار شما .
 

سه شنبه 98/11/15
به نام خدای رنگین کمان 
سلام به دوستان عزیز
فعالیت امروز :
بخوانیم :تدریس نشانه ( ق ) همراه با شعر وداستان .
روان خوانی درس همکاری .
ریاضی :تم 17 وتمرین صفحه ی 116 الی 119 در کتاب انجام داده شد .
املای پای تخته از درس (ق )
قرآن :تدریس صفحه ی 38 و 39 
هنر توسط مربی مربوطه .
برقرار باشید وپایدار.

دوشنبه 98/11/14
با نام ویاد خدای مهربان 
سلام به همه ی عزیزان 
فعالیت امروز :
ریاضی :تم 17 تدریس شد و تمرین صفحه ی 114و115 انجام داده شد .
املا :12و13 در دفتر املا نوشته شد.
علوم :تدریس در اطراف ما هوا وجود دارد .همراه با آزمایش و فیلم .
تفکر وتلاش :تمرین صفحه ی 48الی 54 بخش فارسی انجام داده شد .
ورزش توسط مربی ورزش .
شما را به خدای مهربان می سپارم .
 

یک شنبه 98/11/13
سلام وعرض ارادت وادب 
فعالیت امروز :
بخوانیم :روان خوانی از درس درخت وروان خوانی مربوط به این درس توسط همه دانش آموزان .
بنویسیم :تمرین صفحه ی81و82کتاب نگارش نوشته شد .
میتوانم بنویسم :تمرین صفحه ی 7و8 نوشته شد .
املا پای تخته توسط همه ی دانش آموزان نوشته شد .
داستان مربوط به بسته ی مهارتی خوانداری برای بچه ها خوانده شد .
ریاضی :تمرین حل مسئله وجمع مربوط به عدد 10 به صورت رنگین کمانی .
شما را به خدای مهربان می سپارم .

دوشنبه 98/11/7
سلام خدمت عزیزانم 
فعالیت های امروز :
ارزشیابی روانخوانی درس جنگل توسط همه ی دانش آموزان .
بخوانیم :تدریس نشانه  ( ف ) همراه با داستان .
ریاضی:تم 16 ،انجام تمرین صفحه ی 108و109.
ومعرفی محور وترتیب شمارش روی محور وشمارش معکوس به صورت نمایش .
میتوانم بنویسم :تمرین مربوط به درس ( ف ) صفحه ی 5و6 از جلد 4 انجام داده شد .
ورزش توسط مربی مربوطه .
با آرزوی اوقات خوش برای شما مهربانان .
 

یک شنبه 98/11/7
به نام خدای یکتا 
سلام خدمت دوستان 
فعالیت امروز :
قرآن تدریس صفحه ی 35،36 و37 به صورت گروهی .
 
روانخوانی:درس گ تمرین و مرور شد .
بنویسیم :تمرین های کتاب میتوانم بنویسم جلد 4 دوصفحه ی اول کار شد .
بنویسیم :انجام تمرین صفحه ی 77و78 
ریاضی:تدریس جدول یکی وده تایی وانجام تمرینات مربوطه .
املا :در دفتر املا شماره ی 11 .
در پناه خدا باشید .
 
 

شنبه 98/11/5
به نام ایزد دانا 
سلام به دوستان مهربان ویاران صمیمی 
فعالیت امرو :
ارزش یابی از روانخوانی درس پ .
بخوانیم :تدریس نشانه گ وروان خوانی درس جنگل ومهارت خوانداری .
ریاضی :تدریس تم 16 وتمرین صفحه ی107 انجم شد .
آزمون جامع گرفته شد .
املا :دفتر املا .من ونوشته هایم .
با آرزوی هفته ای زیبا برای شما خوبان .
 

دوشنبه 98/10/30
به نام او که قلب ها با یاد او آرام می گیرد .
سلام روز بخیر  
فعالیت امروز :
قرائت سوره ی عصر وآیت الکرسی .
پرسش و پاسخ وارزشیابی از دروس قبل .
بخوانیم :تدریس نشانه ( پ )  همراه با شعر وداستان .وروانخوانی از روی درس پرواز .
تمرین کتاب روانخوانی .
تمرین املا پای تخته وجمله سازی توسط همه ی دانش آموزان .
ورزش توسط مربی مربوطه .
خدا نگه دار شما عزیزان.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  آرشیو مطلب‌ها