اخبار/مقالات
 
چهارشنبه 30 بهمن 98
 
فعالیت های کلاسی :
حل مسائل ریاضی تفکر و تلاش 
کنفرانس مطالعات و هدیه توسط آسنا و آریانا  
 
مسئولیت های دخترای محبوبم : 
آدینه ی 19 بجز ریاضی کامل شود. 
مطالعات خوانده شود. 
آزمونک از فصل چهارم گرفته خواهد شد.
 

سه شنبه 29 بهمن 98
 
فعالیت های کلاسی : 
کامل کردن تدریس درس 9 علوم به همراه نمایش کلیپی از گوارش غذا 
کامل کردن آدینه ها 
تدریس درس 12 فارسی ( اتفاق ساده ) و بخوان و بیندیش 
 
مسئولیت های دخترای فهیمم : 
ریاضی تفکر کامل شود. 
فارسی تفکر درس جدید نوشته شود. 
کنفرانس مطالعات و هدیه توسط آسنا و آریانا 
 

دوشنبه 28 بهمن 98
فعالیت های کلاسی : 
حل مسائل مرور فصل چهارم 
حل مسائل ریاضی تفکر و آدینه 
پرسش از درس مطالعات 
کامل کردن فارسی تفکر 
 
مسئولیت های دخترای مهمم : 
دو تاریخ ریاضی تفکر حل شود. 
املا نوشته شود. 
 
اولیای گرامی چهارشنبه 30 بهمن کارنامه خواهیم داد. 
از ساعت 16 ال 17 در مدرسه منتظر حضور سبزتان هستیم. 
 

یکشنبه 27 بهمن 98
 
فعالیت های کلاسی : 
تدریس درس 9 علوم ( بدن ما 1 ) 
حل مسائل ریاضی کتاب و تفکر 
املا گفته شد. 
کتاب های نگارش چک شد. 
بخشی از فارسی تفکر نوشته شد. 
 
مسئولیت های دخترای مفیدم : 
مرور فصل کتاب ریاضی حل شود. 
یک تاریخ ریاضی تفکر حل شود. 
مطالعات و هدیه خوانده شود. 
 

شنبه 26 بهمن 98
فعالیت های کلاسی : 
تدریس بخش چهارم فصل چهار ریاضی ( اندازه گیری طول )
حل مسائل ریاضی تفکر و تلاش 
بررسی فعالیت های کتاب مطالعات 
 
مسئولیت های دخترای محبوبم : 
نگارش کامل شود. 
املا گفته شود. 
یک تاریخ ریاضی تفکر حل شود. 
دو صفحه فارسی تفکر نوشته شود. 
 
ولادت فاطمه زهرا و روز زن و مادر مبارک 
 
 
 

دوشنبه 21 بهمن 98
فعالیت های کلاسی : 
حل مسائل کتاب ریاضی و تدریس و مرور اندازه گیری زمان 
اردوی تئاتر شاد و یه روز عالی 
کنفرانس درس هدیه توسط عسل حسنی 
 
مسئولیت های دخترای خوبم : 
آدینه ی 17 حل و نوشته شود. 
یک صفحه تمرین کتاب ریاضی حل شود. 
درس جدید مطالعات و هدیه خوانده شود. 
 

یکشنبه 13 بهمن 98
فعالیت های کلاسی : 
تدریس و جزوه ی درس هشتم علوم کامل شد. 
سوالات فارسی تفکر پاسخ داده شد. 
املا گفته شد. 
آدینه 14 و 15 نوشته و حل شد. 
 
مسئولیت های دخترای عزیزم : 
یک تاریخ ریاضی تفکر 
دو صفحه فارسی تفکر 
درس 13 مطالعات و درس 11 هدیه خوانده شود. 
منفرانس درس 14 مطالعات و درس 12 هدیه توسط عسل مبارک پور و آیلا 
 

شنبه 12 بهمن 98
فعالیت های کلاسی : 
آزمونک از درس ریاضی 
تدریس زاویه و حل مسائل آن و حل مسائل تفکر و تلاش 
حل آدینه 14 
 
مسئولیت های دخترای مهمم : 
یک تاریخ ریاضی تفکر 
دو صفحه فارسی تفکر 
املا گفته خواهد شد. 
 

دوشنبه 7 بهمن 98
 
فعالیت های کلاسی : 
آزمون مطالعات برای دخترایی که غایب بودند برگزار شد. 
ریاضی تفکر و تلاش و آدینه حل شد. 
مطالعات و هدیه تدریس شد. 
فارسی تفکر نوشته شد. 
 
مسئولیت های دخترای فهیمم : 
آزمون هدیه و علوم و ریاضی برای دخترایی که غایب بودن برگزار خواهد شد.
( لطفا همه به مدرسه بیایند. )
یک تاریخ ریاضی و دو صفحه فارسی تفکر نوشته شود. 
 

یکشنبه 6 بهمن 98
 
فعالیت های کلاسی : 
برگزاری آزمون ریاضی  
تدریس دوباره زاویه ها 
مرور سوالات علوم و مطالعات سنجش جامع 
تدریس شعر همای رحمت و معنی کردن شعر
نوشتن بخشی از فارسی تفکر ( درس دهم )
بررسی نکات و آرایه ای فارسی  تدریس شده برای یادآوری ( ترکیب های وصفی و اضافی و ...)
 
مسئولیت های دخترای مهمم : 
حل یک تاریخ از ریاضی تفکر 
نوشتن دو صفحه از فارسی تفکر 
کنفرانس درس 11 هدیه توسط آریسا 
کنفرانس درس 13 مطالعات توسط هلنا 
آزمون مطالعات برای دخترای گلم که غایب بودند ( آسنا و آیلا و آلیشا و کتایون )