پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
1398/11/30چهارشنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تکرار و تمرین شد
زنگ زبان برگزار شد
زنگ نجوم (منظومه شمسی)تدریس شد
زنگ نقاشی برگزار شد
کتاب مهارت ها تدریس شد
شاد باشید

1398/11/29سه شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین و تکرار شد
ریاضی رنگین کمان دو تدریس شد
کاردستی عدد شش انجام شد
قصه خوانی انجام شد
زنگ موسیقی برگزار شد
شاد باشید
 

1398/11/28دوشنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین وتکرار شد
کتاب مهارت ها تدریس شد
نقاشی خلاق
زنگ ورزش برگزار شد
علوم تدریس شد
شاد باشید
 

1398/11/27یک شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تدریس شد
کتاب مهارت ها تدیس شد
بازی مهارتی والگوریتم انجام شد
علوم تدریس شد
موفق باشید

1398/11/26شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین و تکرار شد
مهارت های زندگی تدریس شد
ریاضی خلاق تدریس شد
جشن روز مادر با حضور مادران برگزار شد
شاد باشید

1398/11/20یک شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین و تکرار شد
کتاب رنگین کمان یک تدریس شد(پایان کتاب)
بازی مهارتی الگوریتم(دفتر شطرنجی)
علوم تدریس شد
قصه خوانی
موفق باشد

1398/11/19شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین وتکرارشد
مهارت های زندگی(درست کردن گل رز با نمد)
ریاضی خلاق تدریس شد
بازی مهارتی اعداد
شعر وسرود تمرین شد
موفق باشید

1398/11/16چهارشنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین وتکرار شد
زنگ زبان انگلیسی برگزار شد
زنگ نجوم برگزار شد
زنگ نقاشی برگزار شد
کتاب مهارت ها تدریس شد
شاد باشید

1398/11/15سه شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین و تکرار شد
زنگ موسیقی برگزار شد
ریاضی(رنگین کمان2)تدریس شد
کتاب مهارت ها تدریس شد
کاردستی بدن انسان
قصه خوانی
موفق باشید

 

1398/11/14دوشنبه
بسم الله الرحمن الرحیم
اوای نور تمرین و تکرار شد
علوم موجودات اطراف ما تدریس شد
نقاشی خلاق
زنگ ورزش برگزار شد
مهارت ها تدریس شد
شاد باشید