اخبار/مقالات
 
چهارشنبه 30 بهمن
به نام خدا
کلاس ورزش و آموزش با انجام بازی آموزش اعداد برگزار شد.
کلاس زبان آموزی با انجام لوحه نویسی برگزار شد.
 

سه شنبه 29 بهمن
به نام خدا
کلاس علوم با آموزش ریشه ی گیاهان برگزار شد.
نشانه گ آموزش داده شد.
کاردستی حرف گ انجام شد.
بازی هوش اعداد و اشکال با دانش آموزان انجام شد.

دوشنبه 28 بهمن
به نام خدا
کلاس ریاضی با آموزش عدد 4 و 5 برگزار شد.
نقاشی عدد 4 و 5 انجام شد. 

یکشنبه 27 بهمن
به نام خدا
آوای نور صفحات 58 تا 62 با موضوع اجازه گرفتن، دوستان خوب، مسجد و حرف با خدا تدریس شد.
موجودات اطراف ما صفحات 21 تا 25 با موضوع گیاهان دارویی، مشاغل کشاورزی، باغبانی، تره بار فروشی و جنگلبانی تدریس شد.
کلاس مهارت های زندگی با انجام لوحه نویسی برگزار شد.
کلاس خلاقیت با ساخت بادبادک برگزار شد.

شنبه 26 بهمن
به نام خدا
دانش آموزان با استفاده از کاهو، گوجه فرنگی و خیار ( گیاهان خوراکی) سالاد درست کردند.
دانش آموزان به مناسبت روز مادر برای مادرانشان کارت پستال درست کردند و نقاشی کشیدند.

دوشنبه 21 بهمن
به نام خدا
موجودات اطراف ما صفحات 17 تا 20 با موضوع گیاهان خوراکی،استفاده ازگیاهان در صنعت، صنایع چوبی و گیاهان زینتی تدریس شد.
واحد کار 22 بهمن ( رنگ آمیزی) انجام شد.
کلاس علوم با موضوع نجوم( زمین، خورشید و ماه) ، سنگ ها، حرکت و گیاهان برگزار شد.
نشانه ک آموزش داده شد.

یکشنبه 20 بهمن
به نام خدا 
موجودات اطراف ما صفحات 14 تا 16 با موضوع نیاز گیاهان به آب، نور و خاک تدریس شد.
واحد کار ریاضی با نقاشی عدد 2 و 3 انجام شد.
کلاس خلاقیت با انجام کاردستی گل لاله به مناسبت دهه فجر برگزار شد.

شنبه 19 بهمن
به نام خدا
آوای نور صفحات 55 تا 57 با آموزش سوره عصر و خوب سخن گفتن با دیگران تدریس شد.
موجودات اطراف ما صفحات 10 تا 13 با موضوع گیاهان تدریس شد.
کلاس ریاضی با آموزش اعداد 2 و 3 برگزار شد.

چهارشنبه 16 بهمن
به نام خدا
رنگین کمان (2) صفحات 65 تا 70 با موضوع جانوران ( طبقه بندی، ویژگی، اندازه گیری، الگوسازی و تقویت حواس ) تدریس شد.
کلاس ورزش و آموزش برگزار شد.

سه شنبه 15 بهمن
به نام خدا
رنگین کمان (2) صفحات 58 تا 64 با موضوع جانوران( مکان زندگی، فرآورده ها، موارد استفاده و مشاغل مربوط به جانوران ) تدریس شد.
نشان ش آموزش داده شد و کاردستی مربوط به آن انجام شد.
کلاس علوم با آموزش قطب برگزار شد.