کادر آموزشی و علمی
 
 
کادر آموزشی پیش دبستان و دبستان شعبه اول: 
 
مربی پیش دبستان:
سرکار خانم هاجر خوه
سرکار خانم فریبا زرین کلاه
 
 
آموزگاران کلاس اوّل:
سرکار خانم زهرا خاتمی ـ سرکار خانم زهرا اشفاق ـ سرکار خانم سمیّه پیرهادی
 
 
آموزگاران کلاس دوم:
سرکار خانم فائزه ایمنی ـ سرکار خانم ترانه بهرامی ـ سرکار خانم نیلوفر نادری 
 
 
آموزگاران کلاس سوم:
سرکار خانم الهام آبکار ـ سرکار خانم گلاله مودتی زند ـ سرکارخانم آیسان فرزام
 
 
آموزگاران کلاس چهارم:
سرکار خانم نسیم کامرانی ـ سرکار خانم رقیه نوروزی
 
 
آموزگار کلاس پنجم:
سرکار خانم ناهید حیدری ـ سرکار خانم لیلا میرقاسمی 
 
 
آموزگاران کلاس ششم:
سرکار خانم النا فرزام ـ سرکار خانم فریبا ناصری انباردان
 
 
 
معلّم ورزش:
سرکار خانم زینب صدیقی تکرمی
 
 
معلّم نقّاشی:
سرکار خانم مریم صمیمی
 
 
معلّم قرآن:
سرکار خانم سمیه برجسته
 
کادر آموزشی پیش دبستان و دبستان شعبه دوم: 
 
مربی پیش دبستان:
سرکار خانم شمسی تقوی زاده ـ سرکار خانم مهین دانشمند
 
 
آموزگاران کلاس اوّل:
 سرکار خانم فاخره سلطان پور
همیار معلم : سرکار خانم سمیه میر ابوطالبی
 
 
 
آموزگاران کلاس دوم:
سرکار خانم معصومه مهیار 
همیار معلم : سرکار خانم مریم سیردانی
سرکار خانم ندا کریمی   
 
 
 
آموزگاران کلاس سوم:
سرکار خانم معصومه مهیار
همیار معلم: سرکار خانم فاطمه باغی
 
 
آموزگاران کلاس چهارم:
سرکار خانم زرّین تاج فرهودی ـ سرکار خانم مه لقا عزیزی نژاد ـ سرکار خانم عطیه بیات
 
 
آموزگاران کلاس پنجم:
سرکار خانم زرّین تاج فرهودی ـ سرکار خانم پروانه نجاران ـ سرکار خانم فریبا ناصری انباردان
 
 
معلّم ورزش:
سرکار خانم رقیه صدیقی تکرمی
 
 
معلّم نقّاشی:
سرکار خانم مدیری
 
 
معلّم زبان انگلیسی:
سرکار خانم لیلا تیموری
 
معلّم خوشنویسی:
سرکار خانم زهرا محمودی
 
معلّم قرآن:
سرکار خانم زهرا نجاری