تماس با ما
 
پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پروین اعتصامی شعبه یک:
آدرس : کرج عظیمیه بالاتر از میدان بعثت مهرگان شرقی
تلفن: 8-32518777 - 026
آدرس ایمیل: parvin.etesami_88@yahoo.com
پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پروین اعتصامی شعبه دوم:
آدرس : کرج عظیمیه بالاتر از میدان بعثت خیابان الهام غربی پلاک 94
09016700725
مدرسه دوره اول متوسطه غیر دولتی پروین اعتصامی : 
آدرس : 
کرج عظیمیه بالاتر از میدان اسبی خیابان الهام پلاک 85
تلفن : 32553706 _ 09030194184